KONSERT Polska – Dance Paths

Ett polsk-skandinaviskt musikprojekt

Den svenska folkdansen polska, både namnet och själva dansen, har sin bakgrund i renässansens Polen. Nu, några hundra år senare, håller vi på att återupptäcka de polska och svenska folkmelodiernas och dansernas gemensamma rötter. Vad har polska danser från gamla notböcker för koppling till låtar ur levande tradition som traderats fram till vår tid av byaspelmän, danser med namn som chodzony. wiwat, kujawiak, mazurek, oberek å ena sidan, och olika typer av polska å andra sidan? Vilka är skillnaderna och likheterna i rytmer, melodier och danssteg? Är det också möjligt att hitta en gemensam bakgrund för sångrepertoaren?

Dessa frågor – tillsammans med den fantastiska upplevelsen att spela tillsammans – har varit ledstjärnorna i detta arbete som vill presentera de djupa sambanden mellan polsk och svensk musik. De deltagare som har samlats ihop är en grupp spelande och dansande vänner, specialister inom sina områden. Som resultat av dessa möten, av lyhört lyssnande och sökande efter associationer har man skapat musikaliska och dansanta dialoger, kedjor av korresponderande melodier och rytmer.

Mötet känns som två besläktade musikerfamiljer som inte har hört av varandra på länge. Ivriga att lyssna på och spela för varandra. Vi hoppas att detta bara är första steget i en återförening och en öppning för nya upptäckter.

Projektet dokumenterades i en film av dokumentärfilmen Tomasz Knittel, en erfaren regissör och aktivt vittne till den polska folkmusikens pånyttfödelse. Musik i Syd Channel presenterar här ett utdrag från denna dokumentärfilm, som presenterar tankar, genomförande och möten.

Läs mer om projektet.

Musik i Syd

KULTURKVARTERET KRISTIANSTAD
Kanalgatan 30
291 34 Kristianstad

Musik i Syd CHANNEL

  NYHETSBREV
 
Kontakt