KONSERT Rites and Tales: Historien om en prinsessa

Historien om en prinsessa (uruppförande)
Musik av Benjamin Staern
Text av Mi Tyler
Från konserten Rites and Tales
Malmö Chamber Music 2017

Pernilla August, berättare, Rebecka Hemse, berättare, Håkan Hardenberger, kornett, Baiba Skride, violin, Colin Currie, slagverk, Johnny Teyssier, klarinett, Sebastian Stevensson, fagott, Olle Elfström, trombon, Janne Johansson, kontrabas

Sista konserten i 2017 års upplaga av Malmö Chamber Music inleddes passande, med tanke på festivaltemat ”Begynnelser och avslut”, av ett uruppförande. Det är en modern pendang till Stravinskijs ”Historien om en soldat”, vilken följer längre fram i programmet, som författaren Mi Tyler och tonsättaren Benjamin Staern skapat. Mi Tyler noterar att när ”Stravinskijs och Ramuz ”Historien om en soldat” ebbar ut står inte allt väl till. Soldaten har tvingats följa med djävulen och hur det går för dem som tvingas till det vet vi ju. Prinsessan å andra sidan är kvar på de dödligas plan; i lera och i armod. Men där en saga slutar börjar en annan. Prinsessan är ännu inte helt bruten och djävulen har mer otyg på gång. ’Historien om en soldat’ hade premiär i september 1918. 99 år har gått sedan dess. Det är ett nytt millennium och nu är flickan inte bara ett tyst redskap för berättaren – det är hon som är protagonisten”.

Om sin musik till sagan säger Staern att den följer historien och att det i den ”bland annat finns musikaliska lutningar till funk, jazz, koral, argentinsk tango, vals som går i tre och tvåtakt samtidigt och andra överraskande moment”.

/Staffan Storm

PROGRAM

Historien om en prinsessa
Benjamin Staern, musik
Mi Tyler, text

I. Ouvertyr
II a. Flickans sång
II b. Recitativ
III. Flickans vals
IV. Djävulens tango
V. Flickan och djävulen
VI. Upplösningen
VII. Finale

Musik i Syd

KULTURKVARTERET KRISTIANSTAD
Kanalgatan 30
291 34 Kristianstad

Musik i Syd CHANNEL

  NYHETSBREV
 
Kontakt