KONSERT Rites and Tales: Historien om en soldat

Historien om en soldat av Igor Stravinskij
Från konserten Rites and Tales
Malmö Chamber Music 2017

Pernilla August, berättare, Rebecka Hemse, berättare, Håkan Hardenberger, kornett, Baiba Skride, violin, Colin Currie, slagverk, Johnny Teyssier, klarinett, Sebastian Stevensson, fagott, Olle Elfström, trombon, Janne Johansson, kontrabas

Under krigsåren lämnade Stravinskij successivt det ryska tonspråk som präglat hans tre baletter Eldfågeln, Petrusjka och Våroffer och närmade sig en mer internationell stil. Inte heller intresserande han sig längre för de stora orkesterbesättningarna utan fokuserade på mindre ensembler eller kammarorkestrar. Likaså anknöt han i några verk till den nya amerikanska jazzmusiken som under världskrigets sista år kommit till Europa. Exempel på alla dessa tendenser finns i ”Historien om en soldat”, ett verk som fortfarande har en fot i den ryska traditionen men som också öppnar upp för den nya 20-talsstilen, med den lilla heterogena kammarensemblen, återkomsten till tonaliteten och referenserna till folk- och populärmusik.

/Staffan Storm

PROGRAM

Historien om en soldat
Igor Stravinskij, musik
C. F. Ramuz, text
Erik Lindegren, översättning
Tomas Alldahl, bearbetning

I.
Soldatens marsch
Småstycken vid bäcken
Soldatens marsch
Pastoral
Småstycken vid bäcken

II.
Soldatens marsch
Kungamarschen
Liten konsert
Tango, Vals, Ragtime
Djävulens dans
Liten koral
Djävulens kuplett
Stor koral

© Edition Wilhelm Hansen AS, Copenhagen
© Chester Music Ltd

 

Se även från Rites and Tales:

• Urpremiären av Historien om en Prinsessa av Benjamin Staern med text av Mi Tyler

• Våroffer av Igor Stravninskij

Musik i Syd

KULTURKVARTERET KRISTIANSTAD
Kanalgatan 30
291 34 Kristianstad

Musik i Syd CHANNEL

  NYHETSBREV
 
Kontakt